Obsahy mysli

"Díky tomu, že tvary obsahu mysli můžou být různý, můžou budit dojem, že k sobě nepatří, že jsou různorodý,
a tím, že jsou různorodý, že jsou od sebe oddělený.
A když mluvíme o jedný a o druhý části mysli, že k sobě vlastně jakoby nepatří,
protože můžou mít dokonce vzájemnou interakci, nebo můžou mezi sebou komunikovat, jako kdyby byly oddělený.
Když se ale podíváme na ten obsah mysli, který denně vidíme v běžným životě, když ho začneme podrobněji pozorovat, začneme ho mapovat, můžeme víc a víc vidět - a taky to tak s běžnýma denníma věcma děláme - můžeme vidět strukturu tady toho obsahu, který se mění. Mění se podle svých zákonitostí, který taky můžeme sledovat, a když půjdeme do větších podrobností, tak uvidíme, že ten obsah se jako lego skládá z toho samého. Je to pořád jeden materiál, pořád jedna věc, která se řekněme tváří jako něco jinýho a vyvolává dojem, že jde o dvě různý věci nebo o mnoho různých věcí; ale ve skutečnosti je to jedna mysl a jeden obsah, jakkoliv stejný nebo jakkoliv jiný, jakkoliv se měnící nebo nehybný.
V tom obsahu mysli je obsaženo všechno, co můžeme poznávat, je to tam uloženo jako potenciál, možnost,
a vědět o tom můžeme jenom v momentě, kdy dochází v mysli ke změně, z jednoho tvaru do druhýho."

Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz