43. Je ego zlo?

"Egu se často přisuzuje, že je zlý, že v něm je zlo... ne, to není zlo.
Maximálně je tam nedorozumění. Je tam ztráta pohledu, jak věci jsou. Je tam
přehodnocení. Podhodnocení a nadhodnocení něčeho. To je všechno. To je veškerý
"zlo", to je moment, kde může vzniknout něco, čemu se říká zlo.
Protože když mysl chápe sebe samu, tak v ní nevznikne ani prostor pro to, aby
tak zvaný zlo mohlo vznikat. Nebude chtít uchvacovat, zachvacovat, vlastnit,
protože ví, že nemůže nic vlastnit, nemůže nic vědět, nemůže nic chtít,
že pořád je to jenom Ono; a protože se samo omezuje na něco, je to jeho volba.
Až se přestane omezovat, může zažít sebe jako neomezený, nekonečný prostor a
nekonečný vědomí. To jsou zkušenosti známý a je to moment, kdy se může
překročit tak zvaný omezený malý ego na veliký, neomezený, ale je to pořád
ego, který se poznává jako nekonečný.
A když na tom neulpí, rozpozná, že
všechno - jak to malý ego, tak to nekonečný - se děje na jednom poli a je to
TO, o čem se říká, že to je Ono, nebo to, čemu říkáme Já... slova jsou pro to
fakt nepoužitelný..."


Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz