66. Jak v tom žít?

"Nejlepší by bylo žít v depresích nebo v euforiích pozorně a třeba si
jenom všímat, kdy nastávají. A z toho by se člověk mohl o sobě naučit, čím a
jak tady ty stavy vyvolává. Nebo co v něm je vyvolává a mohl by sledovat, proč.
A jsme zase zpátky u motivací. Kdy nakonec najde, že z nějakého přesvědčení,
který v něm žije, který je v něm zakódovaný, při určitých situacích v něm
vzniká euforie nebo deprese.

Všechno se to dá vysledovat, je to všechno propojený, dohledatelný - je to
všechno zadokumentovaný v mysli, prostě dá se to najít. Jen je potřeba to
hledat, když to člověk chce najít.

Když se bude snažit upouštět od lpění a praktikovat nelpění, tak se mu
samozřejmě může stát, že ulpí, aniž by si to všiml. Když si toho všimne, tak by
se neměl sekýrovat a buzerovat a nadávat si; měl by nelpět ani na tom, že se mu
to nedaří. Protože stačí to udělat zpětně, vzít tu situaci celou zpětně,
uvědomit si, kde jsem a co to je, a opustit to tam, kde to bylo...

Zjistíš, kudy do mysli proudí energie, jakou má povahu, co s sebou přinese...
Tyhle všechny mechanismy tam jsou a my si myslíme, že jenom proto, že je nevidí
ostatní - a my děláme, že je nevidíme - tak nefungujou... Ony fungujou - jsou to
věci. Věci, který mají svůj náboj a svůj charakter. Ony ho ve skutečnosti
nemají, ale my jim ho dáváme a ony podle toho žijou a chovají se v nás."
Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz