4. Potřeba vlastnit.

"Lidská mysl, její architektura je postavená na základě vlastnění.
Kombinování, sledování věcí v té velké realitě.
Představme si ego - já - princip individuálního vědomí,
že existuje jako střed točícího se kruhu.
Je to něco, co neexistuje, ale všechno se kolem něj točí.
A ještě k tomu jsou tam možnosti a schopnosti, kdy ten střed, který neexistuje,
ale kolem kterého se všechno točí, má jakoby schopnost
oblíkat si z toho všeho, co ho obklopuje, všechny možnosti jako šaty.
No a z toho se tvoří to, co známe jako individualitu.
Individualita s "já", které je nedohledatelné...
Charakterizují ho spíš prvky nebo věci, kterýma se obklopí, který na sebe nalepí...
Abych se tedy vrátil a uzavřel: s myslí musíme jít podle jejího, tak dlouho,
dokud ona nepochopí, že jí máme co nabídnout, že to, co jí nabízíme,
je pro ni atraktivní, nějakým způsobem výhodný... A to trvá až do doby,
než se dokážeme vykašlat na to, jestli je něco výhodný nebo nevýhodný,
a můžeme věci dělat prostě podle našeho rozhodnutí...
Dokud tam mysl má pořád co řešit, je potřeba to řešit:
dokud člověk není schopný snadno od toho odvrátit pozornost,
anebo už mu to vůbec na mysl nepřichází.
Dokud je tam boj, když to člověk dělá případně silou,
tak by mohl aspoň udržovat vědomí toho, že to není jeho dosažení,
ať se mu podaří cokoliv.
Tím nevytváří karmicky žádný uzly, nevytváří žádný komplikace,
přes který by se musel vracet a který by mohly být dost nepříjemný.
.. Když je pustíme, ony se zařadí, jako vojáci... ani je nemusíme zařazovat,
když jsme je pustili... Takže neklesat na mysli... Když člověk něco chce,
dostává se takhle do úzkých,
tam je vidět, že to je víc o pokoře, než třeba o tématech."

Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz