8. Jak opravdovost napomáhá
bdělosti


"V nacházení pravdy o sobě a o světě mi velmi dobře posloužilo to,
čemu se říká bdělost - ve smyslu používání bdělosti jako nářadí,
jako nástroje mysli, kterým se můžem dopracovat - při použití opravdovosti
k tomu, že začnem nacházet významy pojmů, tak, jak ve skutečnosti jsou.
Takže v denním životě člověk může sledovat obsah své mysli,
kdy tam probíhají mnohé procesy, od myšlenkových, pocitových,
a je na první pohled velikej zmatek.
Je to veliká rychlost, hroznej fofr.
Něco takovýho zastavovat je těžký a je to vlastně skoro sci-fi.

Když budeme praktikovat bdělost - bdělost nad vším, co dělám
- vědomé pozorování veškerého dění.  
Člověk neztrácí přehled, co se s ním děje, ať už je obsah jeho mysli jakýkoliv.
V tom bych viděl mnohem větší prostor pro nějaký rozvoj a možnost chápání,
co se se mnou a kolem mě děje. Bdělost ve spolupráci s opravdovostí,
to znamená snažit se přijít na smysl všeho, co mě v každodenním životě potkává,
až na jejich jádro. Až už to nejde dál rozebrat.
A můžu zjistit, že jsem v životě aplikoval něco úplně jinýho, než co jsem říkal.
Takže když se bdělost použije s opravdovostí, vidím to jako velice dobrou šanci
aby člověk odhaloval pravdy o sobě a o světě, který ho obklopuje.
Ta opravdovost - za tím bych viděl nekompromisní přístup k sobě v tom smyslu,
že dokud mi věci nejsou jasný, tak se na ně snažím přijít."


Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz