61. Ztotožnění Vědomí

"Nicméně kolem tohohle středu by mohla v určitý úrovni
- řekněme, že by to mohla být úroveň těla -
vzniknout možnost pro funkci, která by se omezila právě na toto tělo.
Která by začala jednat takovým způsobem, jako kdyby to tělo bylo
individualitou nebo jádrem existence jako takové.
Tam se nám rozšiřuje možnostprávě pro ego, kdy začne plnit svoji funkci.

Jestliže ve Vědomí existuje potenciál možností,
tak ony se dříve nebo později uskuteční.
Jakmile se stanou, můžeme je vidět, můžeme být jejich svědky
a brát je v úvahu.

Takže jestli v tom nekonečném a bezbřehém existenčním poli Vědomí může
vzniknout nějakej střed, tak vznikne.
A ten střed organizuje všechny ostatní věci. Vědomě.
Protože nic ostatního se neděje vědomě. Kámen se nepohne vědomě,
přes to, že se podle přísných a jasných pravidel pohne, až skála zvětrá.
On sebou praští přesným způsobem, jak to má udělat, aniž by to musel vědět."

Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz