31. Mysl není jen ego

"Řekněme, že mysl je čistá, prázdná, nic v ní není. To je její - řekněme -
základní poloha. Má funkci, která je ego, která dokáže tu jednoduchou a čistou
prázdnou mysl rozdělit, rozparceluje ji, udělá z ní velice komplikovanou
záležitost. Přitom mysl má schopnost se sama na sebe dívat. Ona se na sebe může
dívat nezaujatě, to znamená, že se vnímá tak, jak je, ať v ní něco je, nebo
není. Anebo se na sebe může dívat očima ega, který používá smysly a omezený
pohledy nebo přístupy. S čím se ztotožníme, tím se jakoby stáváme - sama mysl
má moc nebo schopnost se stát individuální myslí, podle toho se chovat a
jednat. Pro individuální mysl je velice těžký se orientovat v hodně
rozparcelovaným prostoru. Když bude člověk opravdový, když bude hledat, jak to
doopravdy je, ty parcely - to rozdělení - se bude zmenšovat. Až se zmenší do
takový míry, že už to je mnohem přehlednější. Přitom je to pořád ta samá mysl.
A ty principy, podle kterých všechna ta rozdělení vznikají, jsou - dalo by se
říct - pod jedním vzorcem. Vznikají stejným způsobem. To znamená, že když
budeme dostatečně dlouho pozorovat naši vlastní mysl, můžeme v ní vypozorovat
chování, který se opakuje. Uvidíme, jak je mysl stavěná. Kdybychom přišli ke
stavebnici a dívali se na ni z dvaceti metrů, tak uvidíme třeba z Lega
postavenej barák. Když přijdeme blíž, tak uvidíme, že to jsou kostičky, a jak k
sobě patří, jak se dají rozebírat. A stejným způsobem, úplně stejně schematicky
je postavená mysl a její obsah. Jak vnější svět - čehož jsme svědky, fyzikové a
exaktní věda nás v tom utvrzují - tak stejným způsobem je postavený i vnitřní
svět nebo to, čemu říkáme vnitřní svět, vnitřní mysl. A stejným způsobem se dá
najít její struktura, stejným způsobem se dá najít její chování, úplně
dopodrobna."

Tazatel: Ve snaze prolomit s nepřipravenou myslí zdánlivou neschopnost
vnímat věci tak, jak jsou... člověk očekává, že se mu něco ozřejmí. Vloží tam
to očekávání, čili se nic neozřejmí, to je jasný.


"No pozor. Tohle ještě není největší neštěstí. Největší neštěstí je, když
se opravdu něco ozřejmí.

Když vidím, co to s lidma dělá, když něco zažijou... Dostávají se z toho léta.
Nebo se z toho vůbec nedostanou. Pod vlivem svýho zážitku, který je třeba
pěkný, ale je omezený..."


Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz