41. Zpětný pohled

"Když se podíváme na náš osobní svět, když se zpětně podíváme na náš
osobní život, můžeme číst, co jsme zač, co vlastně chceme a pro co se
rozhodujeme. Tenhle přístup nám dovolí vidět, že nikdo nemůže za to, co se nám
v životě děje, že jsme to my sami, protože necháváme vstupovat do
zorného pole mysli to, co se v něm odráží. To je, pro co se rozhodujeme.
Viníme často situaci, věci, lidi, politiky za to, jak se cítíme a jak se máme.
Ale je v naší moci udělat to úplně jinak! Spíš než nadávat na to, co kdo udělal
špatně, bych sledoval, co se v mysli vlastně děje, jaký jsou s tím spojený
pocity, a jestli to tak musí být. A zjistíme, že minimálně z 98% si věci držíme
opravdu jen proto, že jsme se pro ně rozhodli. Můžeme vysledovat, že jsme se
rozhodli jakoby na nějakém základě... Ale všechny ty věci jsou vysvětlitelný,
vypozorovatelný, a úzce spolu souvisejí. Bohužel na sebe nepůsobí jenom v
linii, ale stýkají se paradoxně v rovinách, kde jsou od sebe jakoby vzdálený.
Takže se to stává nepřehledný. Proto se člověk může dostat do situace, kdy
slyší "musím to pustit"... a na druhou stranu "nemusím nic
pouštět, protože jsem to já ". To je moment, kdy ty věci na sebe v obsahu
mysli působí a dotýkají se, a přitom jsou na úplně opačných koncích. A fungujou
s jinejma věcma, který se spolu vůbec nedostanou do interakce. To je trochu
matoucí a vidím, že člověk ty roviny někdy ztrácí ze zřetele."
Možnost, že to člověk nemusí pouštět, v sobě obsahuje právě to pouštění.


Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz