63. Návrat

"Takže když tady to ego je už zoufale unavený bolestmi tohoto světa, se
začne ptát, proč a co a jak, a může od toho upouštět zpětněběžně - ne jiným
způsobem. Protože se může rozhodovat, může chtít - tak jako Ivánek chtěl dělat
dobrý skutky... Ale když začal pouštět, když pustil svoji touhu dělat dobrý
skutky a donesl stařeně hůl, aniž by myslel na zisk, tak vznikl prostor pro
očištění a další pochopení.

Takže ego je to jediný, co máme, je to náš jedinej poklad. To, že se díky tomu
pokladu můžem dostávat do průserů, je naše vlastní nepochopení. Zničit ego je
podle mě bláhová záležitost, protože ego je možnost, která v Existenci je, je
jejím projevem, je její vlastností, je Jí samotnou ve velmi koncentrovaný
podobě... Je to vlastně takový dítě toho nekonečnýho Vědomí - Existence a taky
se jako dítě chová. Zkouší, co to dá.

Ne nadarmo může u dětí vidět, že se chovají tímto způsobem. To jsou vlastně
úplně čistý ega. A my jim to máme často za zlé, ale to je nesmysl. Spíš bychom
se měli snažit to pochopit, než to pokládat za něco zlýho, protože to je jejich
přirozenost. Je to přirozenost ega - zjistit, co tady všechno je a co všechno
se s tím dá dělat.

Takže zničit ego nebo ho vyškrtnout je podle mě bláhová aktivita. Jako celkem
funkční bych viděl snažit se ho pochopit."

Takže nemá smysl s ním bojovat..., spíš přijímat...

"Ano, přijmout, že tu je, že jsme tady. A jestliže jsme jednou tady, kdo
nám zaručí, že tady nebudem, i kdyby se nám nakrásně podařilo zničit ego... K
čemu tady něco ničit? Jde to vůbec?

Pochopit ego, pochopit sebe, pochopit, o co jde. V interpretaci tady těch
veličin je bohužel spousta chyb a nedorozumění...

Asi se myslí to zničení ega v tom, že se prohlídne omyl jeho neskutečnosti.
Nebo jeho skutečnosti jakoby oddělený entity. To je všechno. Když se pochopí a
přijme, jak to doopravdy je, tak ono se začne chovat podle harmonických zákonů.


Ono se chová podle zákonů možností. To znamená: vidí možnost - jde do ní. A má
možnost cítit nebo prožívat odraz toho dění. Takže ono jedná a učí se tím, co
dělá...

Život se postará. Život není nic jinýho než prostor pro ego, aby se mohlo
ztrácet: nemůžeme říct, že ne, protože jsme svědky toho, že se ztrácí. A taky
nechápe."


Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz