Mysl není jen ego

"Řekněme, že mysl je čistá, prázdná, nic v ní není. To je její - řekněme - základní poloha. Má funkci, která je ego, která dokáže tu jednoduchou a čistou prázdnou mysl rozdělit, rozparceluje ji, udělá z ní velice komplikovanou záležitost. Přitom mysl má schopnost se sama na sebe dívat. Ona se na sebe může dívat nezaujatě, to znamená, že se vnímá tak, jak je, ať v ní něco je, nebo není. Anebo se na sebe může dívat očima ega, který používá smysly a omezený pohledy nebo přístupy. S čím se ztotožníme, tím se jakoby stáváme - sama mysl má moc nebo schopnost se stát individuální myslí, podle toho se chovat a jednat. Pro individuální mysl je velice těžký se orientovat v hodně rozparcelovaným prostoru. Když bude člověk opravdový, když bude hledat, jak to doopravdy je, ty parcely - to rozdělení - se bude zmenšovat. Až se zmenší do takový míry, že už to je mnohem přehlednější. Přitom je to pořád ta samá mysl. A ty principy, podle kterých všechna ta rozdělení vznikají, jsou - dalo by se říct - pod jedním vzorcem. Vznikají stejným způsobem. To znamená, že když budeme dostatečně dlouho pozorovat naši vlastní mysl, můžeme v ní vypozorovat chování, který se opakuje. Uvidíme, jak je mysl stavěná. Kdybychom přišli ke stavebnici a dívali se na ni z dvaceti metrů, tak uvidíme třeba z Lega postavenej barák. Když přijdeme blíž, tak uvidíme, že to jsou kostičky, a jak k sobě patří, jak se dají rozebírat. A stejným způsobem, úplně stejně schematicky je postavená mysl a její obsah. Jak vnější svět - čehož jsme svědky, fyzikové a exaktní věda nás v tom utvrzují - tak stejným způsobem je postavený i vnitřní svět nebo to, čemu říkáme vnitřní svět, vnitřní mysl. A stejným způsobem se dá najít její struktura, stejným způsobem se dá najít její chování, úplně dopodrobna."

Kontakt

ctyrystruny Mikulášovická 30
Mikulášovice
40779
777246931 stastnyjosef@seznam.cz